سیستم روشنایی به عنوان اصلی ترین بخش سیستم های برق ساختمان و به عنوان اولین سیستم هوشمند در ساختمان ها مورد توجه قرار می گیرد.  با توجه به نوع سیستم روشنایی، نوع مصرف کننده، توان مصرف کننده و ویژگی هایی که از این سیستم انتظار داریم می بایست نوع کنترلر در سیستم هوشمند در نظر گرفته شود. در محصولات G4 کامل ترین دسته محصولات در بخش روشنایی قرار داده شده اند.

رله های ۵ الی ۲۰ آمپر در مدل های متفاوت، دیمر های Leading Edge , Trialing Edge جهت تنظیم شدت روشنایی انواع مصرف کننده ، کنترلر های DALI، DSI و DMX از جمله کنترلر هایی هستند که در محصولات G4 با توجه به نوع مصرف کننده قابل انتخاب می باشند. در سیستم هوشمند G4 حتی امکان دیم کردن لامپ های فلورسنت و کم مصرف نیز وجود دارد.

براساس کاربری هر ساختمان و با توجه به پروژه های اجرا شده جدول پیشنهادی سیستم هوشمند جهت روشنایی به شرح زیر آماده شده است. این اطلاعات کاملا به صورت پیشنهاد بوده و نوع طراحی و شرایط محیط می تواند تغییراتی در آن را طبق نظر طراحان و مشاوران ایجاد نمایید.

Lighting-Control-System